Servis zabavnog karaktera. Cena 540 din.
  • Šta Vam je sudbina spremila u 2022. godini?
  • Šta Vas čeka u Novoj godini?
  • Kakva Vam je iznenađenja sudbina pripremila?